Thanh Kieu - Resort in Phu Quoc

Thanh Kieu Coco Beach Resort
Hình ảnh
Tất cả mọi thứ trở nên gần gũi
và thân thiện kết hợp môi trường xung quanh rất tự nhiên của nó

Hình ảnh Phú Quốc

media Xem thêm

Hình ảnh Thanh Kiều

media Xem thêm

Du khách bình chọn

Tạo một xu hướng, một phong cách, một cảm giác nghĩ dưỡng một cách thật đúng nghĩa của ngôn từ “nghĩ dưỡng”. Khai phá giá trị tiềm ẩn bên trong du lịch nghĩ dưỡng theo định hướng khác để tạo ra sự khác biệt. Tăng nhận thức về đa dạng sinh thái giúp mọi người khám phá, tìm hiểu và thưởng thức giá trị độc đáo về tự nhiên, lịch sử và văn hóa của môi trường trong khi vẫn bảo tồn tính toàn vẹn các giá trị đó qua đó kích thích các cơ hội phát triển kinh tế trong cộng đồng địa phương.

Đọc thêm

Tin thời tiết

 • Ha Noi
  Ha Noi
  21oC
 • Ha Long Bay
  Ha Long Bay
  22oC
 • Hue
  Hue
  23oC
 • Da Nang
  Da Nang
  23oC
 • Nha Trang
  Nha Trang
  24oC
 • TP.HCM
  TP.HCM
  27oC
 • Phu Quoc
  Phu Quoc
  26oC