Thanh Kieu - Resort in Phu Quoc

Thanh Kieu Coco Beach Resort
Tin tức
Một xu hướng, một phong cách,
một cảm giác nghỉ dưỡng thật đúng nghĩa

Giá trị Thanh Kiều

Giá trị Thanh Kiều

Công việc của Thanh Kiều được truyền cảm hứng từ các giá trị cốt lõi đã được kết tinh: Niềm đam mê thúc đẩy sáng tạo, Tin tưởng – tôn trọng, Toàn vẹn – trách nhiệm, Tinh thần lạc quan và Lòng can đảm. Thanh Kiều làm việc hướng tới đảm bảo một môi trường, một hành tinh khỏe mạnh cho hôm nay và cho các thế hệ tới. Năm giá trị cơ bản sau là kim chỉ nam cho suốt quá trình tồn tại và phát triển của Thanh Kiều.
 Niềm đam mê về thiên nhiên, văn hóa và trân trọng sự đa dạng của cuộc sống. Khai thác tối đa các vật phẩm rất thân thiện đến từ thiên nhiên và con người địa phương.
 Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau để chúng ta chia sẽ, đón nhận sự đa dạng sinh thái cùng nền văn hóa phong phú và tài năng kinh nghiệm của Thanh Kiều.
 Toàn vẹn và trách nhiệm thực hiện mọi quyết định cho những lựa chọn mà Thanh Kiều đưa ra.
 Lạc quan rằng cuộc sống diễn ra nơi Thanh Kiều có mặt và trên trái đất luôn được bảo vệ. Với khách hàng, các đối tác của chúng tôi ý thức rất rõ về môi trường sinh thái, chúng ta sẽ chứng kiến sự thành công trong khôi phục, bảo tồn các giá trị sinh thái của thiên nhiên, các giá trị văn hóa địa phương.
 Can đảm để có hành động mạnh mẽ và theo đuổi tầm nhìn của Thanh Kiều một cách không mệt mỏi và với sự nhiệt tình vô biên.
Dựa trên sự phát triển văn hóa của hộ gia đình và trở nên chuyên nghiệp hơn khi kết hợp vào làm việc theo nhóm, sự cởi mở, hợp tác là nền tảng để đạt được một nơi lành mạnh và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Thanh Kieu – Beach resorts in Phu Quoc

Leave a Reply to Julian Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 phản hồi đến Du lịch Hà Nội

 1. An excellent post! Just wondering if anybody has any any
  links or screenshots of good Email Templates used? It’s always good to see templates, one other thing to see examples to benchmark as good communication. Would be desperate to see any links.

 2. Văn Linh nói:

  Mình cũng đang có ý định đi du lịch phú quốc mà không biết nên đi vào thời gian nào thì đẹp nhất nhỉ

 3. Denis nói:

  Hello. We plan to come to you at the beginning of the month.
  Please specify.
  In the bungalow there is a conditioner
  Thank. .

 • Ha Noi
  Ha Noi
  -18oC
 • Ha Long Bay
  Ha Long Bay
  -18oC
 • Hue
  Hue
  -18oC
 • Da Nang
  Da Nang
  -18oC
 • Nha Trang
  Nha Trang
  -18oC
 • TP.HCM
  TP.HCM
  -18oC
 • Phu Quoc
  Phu Quoc
  -18oC