Phu Quoc Resort Resort in Phu Quoc Beach resorts in Phu Quoc Thanh Kieu Resort

Thanh Kieu - Resort in Phu Quoc

Thanh Kieu Coco Beach Resort
Một xu hướng, một phong cách,
một cảm giác nghỉ dưỡng thật đúng nghĩa

Quy định bảo mật

Người viết: Thanh Kieu Beach Resort

Trang web www.thanhkieuresort.com/2017. Trang web này đã được thiết kế để cung cấp thông tin chung về Thanh Kieu Beach Resort và các sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể sử dụng trang web này, bạn thực hiện theo các điều khoản và điều kiện.

Chấp nhận của bạn của các Điều khoản và Điều kiện

Xin vui lòng dành một vài phút để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập, sử dụng hoặc tải các tài liệu từ trang web này. Quy định bảo mật, có thể được truy cập vào trang web này thông qua các liên kết bên cạnh liên kết đến các Điều khoản và Điều kiện, hình thành một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện.

Những điều khoản và điều kiện có thể thay đổi

Thanh Kieu Beach Resort có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi cuối cùng vào ngày 02 tháng 09 năm 2012.

Thông báo bản quyền và Giới hạn thẩm quyền

Tất cả những gì bạn thấy và nghe trên trang web (“Nội dung”), bao gồm, ví dụ, tất cả các văn bản, hình ảnh, minh họa, đồ họa, clip âm thanh, video clip, video clip âm thanh, bản quyền
Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền nội dung, tuy nhiên những hạn chế sau:

Bạn có thể tải về, lưu trữ, in ấn và sao chép phần được chọn lọc nội dung của trang web này, cung cấp cho bạn:

(1) chỉ sử dụng nội dung bạn tải về sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn, hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Thanh Kieu Beach Resort;

(2) không xuất bản hoặc gửi bất kỳ một phần của các nội dung trên bất kỳ trang web khác trên Thanh Kieu Beach Resort;

(3) không đăng, phát sóng bất cứ phần nào của nội dung trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông khác;

(4) không sửa đổi hoặc thay đổi nội dung trong bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc thông báo bảo mật.

Ngoại trừ như đã nêu ở trên, bạn không thể sao chép, tải về, in ấn, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền tải, chuyển giao, dịch, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên dịch, abridge hoặc trong bất kỳ cách nào khác biến đổi hoặc thích ứng với tất cả hoặc bất kỳ một phần của nội dung của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Thanh Kieu Beach Resort.Ngoại trừ như đã nêu ở trên, không có quyền, hoặc quan tâm đến nội dung tải về được chuyển giao cho bạn khi bạn tải về nội dung từ trang web này. Ngoại trừ giấy phép giới hạn, không độc quyền, cho phép rõ ràng ở trên, không có gì chứa đựng trong các điều khoản và điều kiện và trên trang Web này được hiểu như trao một giấy phép hoặc các quyền khác theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác Thanh Kieu Beach Resort hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Tin thời tiết

 • Ha Noi
  Ha Noi
  -18oC
 • Ha Long Bay
  Ha Long Bay
  -18oC
 • Hue
  Hue
  -18oC
 • Da Nang
  Da Nang
  -18oC
 • Nha Trang
  Nha Trang
  -18oC
 • TP.HCM
  TP.HCM
  -18oC
 • Phu Quoc
  Phu Quoc
  -18oC